www.sivasemval.com, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir.

Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler Site ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. Siteyi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

www.sivasemval.com kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi için gerekli olması halinde tespit edebilir ve bunları kullanabilir.

Kullanıcıların kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri (ad, soy ad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri gibi) site üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle www.sivasemval.com’a iletmeleri gerekmektedir. www.sivasemval.com, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri www.sivasemval.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kişisel bilgiler anonim tutulmak suretiyle kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcı ya da üyelerle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.

www.sivasemval.com, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

www.sivasemval.com tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; www.sivasemval.com ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği açığa vurulmadan çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

www.sivasemval.com, Site dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. www.sivasemval.com’un bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul etmektesiniz.

www.sivasemval.com, Kullanıcılar ve kullanıcıların Siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığını (Çerez) kullanarak elde edebilir. Bu çerez adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel bilgi toplamak amacıyla tasarlanmamıştır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda www.sivasemval.com, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar bu sayılanlarla sınırlı sayıda olmamak üzere; yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak; www.sivasemval.com Üyelik Sözleşmesinin ve eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. www.sivasemval.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini www.sivasemval.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

www.sivasemval.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir ve değişiklikleri sitede gösterir. www.sivasemval.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri sitede yayımlanır.